Açık ve Laparoskopik Fıtık Cerrahisi

WOC > Tıbbi Birimlerimiz > Genel Cerrahi > Açık ve Laparoskopik Fıtık Cerrahisi

Açık Fıtık Cerrahisi

Açık fıtık onarım yönteminde, ciltten, klasik ince uzun bir kesi yapılıp yama buradan yırtık yerin üstüne yerleştirilir. Kasık fıtıkları, göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıkları her biri açık yöntemle onarılabilir.

Kasık fıtıklarında yapılan açık onarım şekline Lichtenstein ameliyatı diyoruz. Açık yöntem (veya diğer adıyla klasik yöntemde) fıtığın çıktığı bölgeye yaklaşık 7-8 cm'lik bir kesi yapılır. Karın duvarındaki yırtığa ulaşılır ve buradan dışarı doğru çıkmış organlar içeri itilip karın içindeki normal yerlerine yerleştirilir. Yırtığın çapına göre uygun boyutta bir yama karın duvarına adalelerin hemen arkasına yerleştirilir. Bu bölge içerden basınçla artık açılmayacak şekilde güçlendirilmiş olur.

Göbek ve kesi yeri fıtıklarında ise fıtığın büyüklüğü kadar bir kesiyapılarak gerçekleştirilir. Fıtık büyüdükçe, onarmak için yapılan ameliyat kesisi de, aynı oranda büyür. Açık yöntemle yapılan karın duvarı fıtığı onarımlarında eğer yırtık çok büyük ve karın duvarında doku kaybı varsa nitelikli yamalarla onarım yapılması gerekir. 

Açık Yöntemle Ameliyatın Avantajları

Lokal anastezi, spinal/epidural anestezi veya genel anestezi ile yapılabilir. Anestezi esnekliği her fıtık hastasının ameliyat edilebilmesini sağlar. Açık ameliyat maliyet açısından, kapalı yönteme göre daha ucuzdur. Maliyet avantajı yanı sıra her hastanede kolayca uygulanabilmesi kolaylığı vardır. Çünkü pahalı yatırımlar gerektirmez. Bütün cerrahlar tarafından uygulanabilir, özel bir cerrahi uzmanlığı veya deneyimi gerektirmez. 

Açık ameliyat; tek taraflı fıtıklarda, işe dönüş için acelesi olmayan kişilerde, maliyet faktörünün önemli olduğu durumlarda tercih edilebilir. Ayrıca genel anestezi alamayacak olan kişilerde de açık yöntem uygulanabilir.

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı

Laparoskopik (kapalı) fıtık onarımı; genel anestezi altında, karnın alt kısmına yapılan üç adet küçük kesi ile laparoskopi teknolojisi ve uygun yamanın kullanıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemle içi boş bir kanaldan özel bir kameraya bağlanmış teleskop yardımıyla, fıtık ve çevre dokuları bir ekrandan görebiliriz.  Bu görüntü yardımıyla fıtık alanı ortaya çıkarılır.  Fıtık, karın duvarı arkasından yerleştirilen özel bir yama ile kapatılmaır ve küçük zımbalar ya da doku yapıştırıcısı yardımıyla da onarılır. Tüm bu işlemler laparoskopik olarak yapılır.

Laparoskopik yaklaşım, laparoskopik safra kesesinin çıkarılmasının başarısına dayanarak 1990'ların başında tanıtıldı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, açık yaklaşıma kıyasla laparoskopik yaklaşım sonucunda daha az ağrı, normal aktivitelere daha erken dönüş ve işe daha erken dönüş olduğunu göstermiştir. Bu farklılıkların aylarla değil, günler veya haftalarla ölçüldüğünü anlamak önemlidir. Örneğin laparoskopik fıtık onarımı yapılan hastalar, açık onarım geçirenlerden ortalama 8 gün önce normal aktivitelerine dönmektedir. Herkesin ağrı algısı ve mesleği açısından farklı olduğunu bilmek de önemlidir. Bir kişi açık fıtık onarımı geçirip bir hafta içinde işine dönebilirken, laparoskopik onarım geçiren bir kişi 6 hafta sonra geri dönebilir.

Laparoskopik Yaklaşımın Avantajları 

 • Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilir.
 • İyileşmek süreci daha hızlı olmaktadır.
 • Erken işe ve günlük aktivitelere dönülmektedir. (hastalar 2-3 gün içerisinde günlük işlerini yapar, 5-7 gün içerisinde aktif iş hayatlarına döner, 10 gün sonra da araba kullanır noktaya gelirler.)
 • İki taraflı kasık fıtıklarında üç adet küçük delikten her iki tarafın fıtıklarının da onarılabilmesi avantajını sağlar.
 • Tekrarlayan fıtıklarda yapılması avantajlıdır.
 • Daha az ameliyat yeri enfeksiyonu.
 • Daha az ameliyat yeri his kaybı.
 • Daha az ameliyat yeri gerilme hissi.
 • Daha az ameliyat yeri izi ve iyi kozmetik sonuçlar.
 • Sporcularda çok daha az performans kaybı oluşur.

Hangisi daha iyi bir yaklaşım, açık mı yoksa kapalı ameliyat mı?

Laparoskopik onarımla ilişkili daha yüksek maliyet nedeniyle bazı doktorların yalnızca açık yaklaşımı önerdiğini de belirtmek gerekir. Bazı hekimler tek taraflı fıtıklar için açık yaklaşımı ve iki taraflı fıtıklar için laparoskopik yaklaşımı önermektedir. 

Açık ve laparoskopik fıtık tedavisi

Açık Fıtık Cerrahisi

Açık fıtık onarım yönteminde, ciltten, klasik ince uzun bir kesi yapılıp yama buradan yırtık yerin üstüne yerleştirilir. Kasık fıtıkları, göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıkları her biri açık yöntemle onarılabilir.

Kasık fıtıklarında yapılan açık onarım şekline Lichtenstein ameliyatı diyoruz. Açık yöntem (veya diğer adıyla klasik yöntemde) fıtığın çıktığı bölgeye yaklaşık 7-8 cm'lik bir kesi yapılır. Karın duvarındaki yırtığa ulaşılır ve buradan dışarı doğru çıkmış organlar içeri itilip karın içindeki normal yerlerine yerleştirilir. Yırtığın çapına göre uygun boyutta bir yama karın duvarına adalelerin hemen arkasına yerleştirilir. Bu bölge içerden basınçla artık açılmayacak şekilde güçlendirilmiş olur.

Göbek ve kesi yeri fıtıklarında ise fıtığın büyüklüğü kadar bir kesiyapılarak gerçekleştirilir. Fıtık büyüdükçe, onarmak için yapılan ameliyat kesisi de, aynı oranda büyür. Açık yöntemle yapılan karın duvarı fıtığı onarımlarında eğer yırtık çok büyük ve karın duvarında doku kaybı varsa nitelikli yamalarla onarım yapılması gerekir. 

Açık Yöntemle Ameliyatın Avantajları

Lokal anastezi, spinal/epidural anestezi veya genel anestezi ile yapılabilir. Anestezi esnekliği her fıtık hastasının ameliyat edilebilmesini sağlar. Açık ameliyat maliyet açısından, kapalı yönteme göre daha ucuzdur. Maliyet avantajı yanı sıra her hastanede kolayca uygulanabilmesi kolaylığı vardır. Çünkü pahalı yatırımlar gerektirmez. Bütün cerrahlar tarafından uygulanabilir, özel bir cerrahi uzmanlığı veya deneyimi gerektirmez. 

Açık ameliyat; tek taraflı fıtıklarda, işe dönüş için acelesi olmayan kişilerde, maliyet faktörünün önemli olduğu durumlarda tercih edilebilir. Ayrıca genel anestezi alamayacak olan kişilerde de açık yöntem uygulanabilir.

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı

Laparoskopik (kapalı) fıtık onarımı; genel anestezi altında, karnın alt kısmına yapılan üç adet küçük kesi ile laparoskopi teknolojisi ve uygun yamanın kullanıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemle içi boş bir kanaldan özel bir kameraya bağlanmış teleskop yardımıyla, fıtık ve çevre dokuları bir ekrandan görebiliriz.  Bu görüntü yardımıyla fıtık alanı ortaya çıkarılır.  Fıtık, karın duvarı arkasından yerleştirilen özel bir yama ile kapatılmaır ve küçük zımbalar ya da doku yapıştırıcısı yardımıyla da onarılır. Tüm bu işlemler laparoskopik olarak yapılır.

Laparoskopik yaklaşım, laparoskopik safra kesesinin çıkarılmasının başarısına dayanarak 1990'ların başında tanıtıldı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, açık yaklaşıma kıyasla laparoskopik yaklaşım sonucunda daha az ağrı, normal aktivitelere daha erken dönüş ve işe daha erken dönüş olduğunu göstermiştir. Bu farklılıkların aylarla değil, günler veya haftalarla ölçüldüğünü anlamak önemlidir. Örneğin laparoskopik fıtık onarımı yapılan hastalar, açık onarım geçirenlerden ortalama 8 gün önce normal aktivitelerine dönmektedir. Herkesin ağrı algısı ve mesleği açısından farklı olduğunu bilmek de önemlidir. Bir kişi açık fıtık onarımı geçirip bir hafta içinde işine dönebilirken, laparoskopik onarım geçiren bir kişi 6 hafta sonra geri dönebilir.

Laparoskopik yaklaşımın avantajları 

 • Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilir.
 • İyileşmek süreci daha hızlı olmaktadır.
 • Erken işe ve günlük aktivitelere dönülmektedir. (hastalar 2-3 gün içerisinde günlük işlerini yapar, 5-7 gün içerisinde aktif iş hayatlarına döner, 10 gün sonra da araba kullanır noktaya gelirler.)
 • İki taraflı kasık fıtıklarında üç adet küçük delikten her iki tarafın fıtıklarının da onarılabilmesi avantajını sağlar.
 • Tekrarlayan fıtıklarda yapılması avantajlıdır.
 • Daha az ameliyat yeri enfeksiyonu.
 • Daha az ameliyat yeri his kaybı.
 • Daha az ameliyat yeri gerilme hissi.
 • Daha az ameliyat yeri izi ve iyi kozmetik sonuçlar.
 • Sporcularda çok daha az performans kaybı oluşur.

Hangisi daha iyi bir yaklaşım, açık mı yoksa kapalı ameliyat mı?

Laparoskopik onarımla ilişkili daha yüksek maliyet nedeniyle bazı doktorların yalnızca açık yaklaşımı önerdiğini de belirtmek gerekir. Bazı hekimler tek taraflı fıtıklar için açık yaklaşımı ve iki taraflı fıtıklar için laparoskopik yaklaşımı önermektedir. 

Açık ve Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Filmi

Uygulamalarımız

Soru - Cevaplar

World Of Clinic olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz

Detaylı Bilgi
Hemen Ara WhatsApp